Smart Air Springs
KariyerAnasayfa  /  Kariyer


İnsan Kaynakları Politikamız:
Şirket gerekliliklerine ve değerlerine uygun insan kaynağı istihdam ederek, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan, tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği sağlayan, çalışana değer veren, gelişimini destekleyen, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu ön planda tutan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, müşteri odaklı bir yapıyla, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Şirketimiz yaş, din, dil, ırk, cinsiyet, uyruk, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliği doğrultusunda ilerlemektedir.

Nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak ve tüm paydaşlarımızın kendisini bu ailenin bir parçası olduğunu hissettirmek ve hem firma hem de çalışan haklarını gözeterek, her iki tarafında kazanacağı ''kazan-kazan'' ilişkisini kurmak temel amacımızdır.